Članek

3D tisk v šolah: obogaten učni proces za bodoče strokovnjake

S pomočjo 3D tiska učenci lažje dojemajo koncepte, dijaki hitreje izboljšujejo svojo kreativnost, študenti pa se na resničnih primerih učijo naprednih tehničnih znanj.

Robi Rep Objavljeno 24.02.2020

3D tisk je v izobraževalnih ustanovah kot del učnega procesa prisoten že kar nekaj časa, število šol, ki 3D tiskalnik uporabljajo v svojih učnih programih, pa je v strmem porastu tudi pri nas. 

Osnovne šole: spodbujanje kreativnosti

V osnovnih šolah uporaba 3D tiskalnika služi spoznavanju s 3D konstruiranja in uporabnosti CAD programske opreme, s 3D tiskalnikom pa učenci in dijaki tudi veliko lažje dojemajo učno snov, saj jo lahko skupaj z učitelji predelajo s pomočjo dejanskih primerov.

Naloge, pri katerih se uporablja 3D tiskalnik pri učencih in dijakih spodbujajo kreativnost in sposobnost reševanja problemov ter omogočajo vpogled v osnove konstruiranja in digitalne proizvodnje.

Srednje in višje šole: napredna znanja za kasnejšo zaposlitev

Na ravni srednjih in višjih šol se 3D tiskalniki uporabljajo pri samostojnih projektih, kjer študenti lahko izdelujejo prototipe svojih idejnih zasnov, predavatelji pa preko 3D modelov v primerjavi z 2D načini veliko bolje prikazujejo učno snov.

Z dobrim poznavanjem tehnologije in znanji, ki jih za zasedbo delovnih mest zahtevajo podjetja, si študenti bolj na široko odpirajo možnosti za zaposlitev.

3D tisk v slovenskih šolah

Odličen primer vpeljave 3D tiskanja in CAD programske opreme v izobraževalni proces je Gimnazija in srednja šola Kočevje.

V šolskem letu 2017/2018 so se v gimnaziji odločili za nagrajeni 3D tiskalnik Ultimaker 3 in programsko opremo Creo Parametric ter na ta način svojim dijakom omogočili hitrejše in lažje pridobivanje tehnoloških znanj, ki jih zahtevajo zaposlovalci iz industrije v regiji. Podjetja, kot so Itas cas, Kolektor, Melamin, Yaskawa EU Robotics in Yaskawa Ristro, so projekt ne le pozdravila, temveč tudi podprla s finančnimi in drugimi sredstvi.

Vse omenjeno je vzpodbuda izobraževalnim ustanovam, da poskrbijo za tehnologijo, ki njihovim učencem, dijakom in študentom zagotavlja pogoje za razvoj tehničnega znanja. Takšna investicija je namreč investicija v bodoče strokovnjake, ki bodo omogočali razvoj.